ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

Sedan februari 2020 har antalet arbetssökande ökat med 8,0 procent (3 864 fler) medan de arbetslösa har ökat med 15,2 procent (3 206 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,2 procent (142 fler).

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I maj 2019 var det 47 136 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 589 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 715 personer i program med aktivitetsstöd.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I april 2019 var det 47 074 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 551 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 746 personer i program med aktivitetsstöd.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I mars 2019 var det 47 312 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 734 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 801 personer i program med aktivitetsstöd.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I februari 2019 var det 47 352 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 862 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 712 personer i program med aktivitetsstöd.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I december 2018 var det 47 588 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 844 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 253 personer i program med aktivitetsstöd.