ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I mars 2019 var det 47 312 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 734 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 801 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan februari 2019 har antalet arbetssökande minskat med -0,1 procent (-40 färre) medan de arbetslösa har minskat med -0,7 procent (-128 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 0,8 procent (89 fler). Sedan mars 2018 har de arbetssökande minskat med -4,7 procent (-2 313 färre), de arbetslösa minskat med -3,0 procent (-586 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1,5 procent (- 167 färre).

MP