ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I maj 2019 var det 47 136 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 589 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 715 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan april 2019 har antalet arbetssökande ökat med 0,1 procent (62 fler) medan de arbetslösa har ökat med 0,2 procent (38 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0,3 procent (-31 färre). Sedan maj 2018 har de arbetssökande minskat med -3,8 procent (-1 863 färre), de arbetslösa minskat med -0,7 procent (-131 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0,1 procent (-8 färre).

MP