ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I februari 2019 var det 47 352 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 862 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 712 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan januari 2019 har antalet arbetssökande minskat med -0.2 procent (-105 färre) medan de arbetslösa har minskat med -0.1 procent (-13 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1.4 procent (147 fler). Sedan februari 2018 har de arbetssökande minskat med -5.2 procent (-2 577 färre), de arbetslösa minskat med -3.7 procent (-733 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3.9 procent (-438 färre).

MP