L’ASSOCIAZIONE ANPI DI STOCCOLMA

In ricordo dei volontari che hanno combattuto il fascismo durante la guerra civile spagnola, un numero di organizzazioni sono tradizionalmente raccolte al Monumento di La Mano su Katarinavägen, Södermalm a Stoccolma il 1 maggio, tra le 9.30 e le 10.30.

FÖRENINGEN ANPI STOCKHOLM

Till minne av de frivilliga som kämpade mot fascismen under Spanska inbördeskriget samlas en rad organisationer* traditionsenligt vid La Mano-monumentet på Katarinavägen, Södermalm i Stockholm den 1 maj mellan kl 9.30 -10.30.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I februari 2019 var det 47 352 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 862 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 712 personer i program med aktivitetsstöd.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I november 2018 var det 47 473 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 500 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 356 personer i program med aktivitetsstöd.