Basilica di Sant’Agostino

När ni kommer in i renässansen Basilica di Sant’Agostino, som bland annat rymmer ett illustrerat arbete av Caravaggio och en fresk av Raffaello och efter ingången, vänd er tillbaka mot disken. Ni kommer att vara framför denna vackra staty, omgiven av ex voto formade av rosa och blå band. Statyn som ni har framför er är den berömda “Madonna del Parto”, säkerligen en av de mest innerliga Marian avbildningarna i Rom.

Basilica di Sant’Agostino

Entrate nella rinascimentale Basilica di Sant’Agostino che, tra le altre cose, ospita un’opera pittorica di Caravaggio ed un affresco di Raffaello e, una volta varcato l’ingresso, giratevi verso la controfacciata. Vi troverete di fronte questo bel simulacro, circondato di ex voto è di fiocchi rosa e azzurri. La statua che avete dinanzi a voi è la celebre “Madonna del Parto”, sicuramente una delle effigi mariane più sentite a Roma.

Basilica di Sant’Agostino

Entrate nella rinascimentale Basilica di Sant’Agostino che, tra le altre cose, ospita un’opera pittorica di Caravaggio ed un affresco di Raffaello e, una volta varcato l’ingresso, giratevi verso la controfacciata. Vi troverete di fronte questo bel simulacro, circondato di ex voto è di fiocchi rosa e azzurri. La statua che avete dinanzi a voi è la celebre “Madonna del Parto”, sicuramente una delle effigi mariane più sentite a Roma.