ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


Sedan februari 2020 har antalet arbetssökande ökat med 8,0 procent (3 864 fler) medan de arbetslösa har ökat med 15,2 procent (3 206 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,2 procent (142 fler).