ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


RT8unPxoWPy8zP1hqZj86Pw.png

I december 2018 var det 47 588 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 844 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 253 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan november 2018 har antalet arbetssökande ökat med 0.2 procent (115 fler) medan de arbetslösa har ökat med 1.9 procent (344 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1.0 procent (-103 färre). Sedan december 2017 har de arbetssökande minskat med -3.9 procent (-1 949 färre), de arbetslösa minskat med -4.3 procent (-848 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -6.8 procent (-749 färre).

MP