ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I april 2019 var det 47 074 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 551 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 746 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan mars 2019 har antalet arbetssökande minskat med -0,5 procent (-238 färre) medan de arbetslösa har minskat med -1,0 procent (-183 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0,5 procent (-55 färre). Sedan april 2018 har de arbetssökande minskat med -4,7 procent (-2 323 färre), de arbetslösa minskat med -1,8 procent (-343 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3,1 procent (- 349 färre).

MP