Antidiskrimineringsbyrån

Välkommen till ADB Stockholm Syd!

Till oss kan du vända dig om du vill ha råd, stöd eller information om ett diskrimineringsärende. Vi hjälper dig göra en anmälan, förklarar dina rättigheter/skyldigheter och diskuterar dina möjligheter, eller hänvisar dig till rätt instans. 

Vi har två kontor i Stockholm; ett i Alby, och ett på Södermalm, samt öppnar snart en rättvisebyrå i Haninge, som tacklar frågor av allmän rättvisekaraktär. 

Nedan finner du kontaktuppgifter och adress till våra verksamheter.

                                                     
Alby medborgarkontor
Albyvägen 2
145 59 Norsborg
Telefontid samt besöksbokning måndag till torsdag kl. 10.00-16.00, fredag kl. 10.00-15.00
Epost: 
syd@adb-stockholm.org
Telefon: 08-531 911 10