Befolkningstillväxt i Stockholm

Stockholms befolkning har nästan alltid växt. I synnerhet kring förra sekelskiftet när stenstaden byggdes och på 1940-talet när tunnelbanan började byggas ökade stadens befolkning kraftigt. När miljonprogrammen byggdes på 1960- […]

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I april 2022 var det 50 708 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 17 983 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns […]

25 APRIL BEFRIELSEDAGEN

Som nu börjar bli en tradition samlades några medlemmar av ANPI Stockholm framför La Mano-monumentet, uppfört för att fira offret av de svenskar som frivilligt deltog i det spanska inbördeskriget, […]

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I februari 2022 var det 50 708 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 816 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns […]

VAL AV COMITES I SVERIGE

Efter år av frånvaro får Sverige återigen COMITES (Comitato degli Italiani in Svezia). Tack vare Silvano Garnerones outtröttliga arbete, med hjälp av andra representanter för FAIS, hölls valet av COMITES […]