MOTSTÅNDSRÖRELSEN OCH VACCINMOTSTÅNDARE

På senare tid har man i Italien försökt likställa motståndet mot nazi-fascisterna och anti-vaccinrörelsen, både i media och i samband med demonstrationer.  Samma försök har dykt upp, kanske på grund av okunnighet om fakta, även i en del svenska tidningar. Alltså att jämföra motståndet mot nazi-fascisterna i Italien med anti-vaccinrörelsen.

Helt kort innebar fascismen i Italien detta: i början attackerades fackföreningarna och arbetarpartierna. Man förbjöd politiska partier, fackföreningar och press som var motståndare till regimen. Man skapade ett enda parti och avskaffade rösträtten. Man förföljde, fängslade, förvisade och mördade politiska motståndare. Man begränsade kvinnans roll till barnaföderska och uteslöt dem från flera utbildningar och flera yrken. 1938 antog man raslagar gentemot judiska italienska medborgare i stil med Nazistyskland. Och fascisternas polis hjälpte till att deportera judar till arbetsläger i Tyskland. Man deltog på Nazitysklands sida i ett angreppskrig som gav enorma dödstal samt ledde till att en stor del av Italien förstördes. De italienska soldaterna skickades till fronterna utan rätt utrustning och adekvat förberedelse.

Efter 8 September blev nazisterna, de tidigare allierade, en fiende som ockuperade landet. Sedan följde en hård repression av den gryende motståndsrörelsen och en jakt på partisanerna som kallades banditer samt repressioner mot de civila som hjälpte partisanerna. Med massakrer på flera håll i Italien, Marzabotto, Fosse Ardeatine och flera andra orter. Illdåd som nazisterna utförde med hjälp av fascisternas polis.

Den italienska motståndsrörelsen var en mycket bred rörelse som omfattade människor med olika ideologier från kommunister till katoliker och monarkister och som resulterade i bildandet av CLN, Comitato di Liberazione Nazionale.

Det är därför inte på några som helst villkor acceptabelt, av historiska skäl, av politiska skäl, av kulturella skäl, av moraliska skäl, att likställa kampen mot fascismen med den rörelse som riktar sig mot den aktuella italienska politiken angående pandemin. Och det är desto mera allvarligt när bildade personer står för detta. Personer som borde veta vad orden är värda.

Circolo ANPI Stoccolma

:

ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) bildades 1944 av de som deltog i Befrielserörelsen, när Nord Italien fortfarande var ockuperad, för att försvara befrielserörelsens värdegrund. Sedan 2007 får alla som erkänner sig som antifascister och delar ANPIs mål vara med. Den har ca 120 000 medlemmar och har föreningar i hela Italien och i flera städer i Europa.