ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I februari 2022 var det 50 708 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 816 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 15 044 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan januari 2022 har antalet arbetssökande minskat med -1,2 procent (-614 färre) medan de arbetslösa har minskat med -1,1 procent (-226 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0,6 procent (-86 färre). Sedan februari 2021 har de arbetssökande minskat med -21,6 procent (-13 693 färre), de arbetslösa minskat med -30,3 procent (-9 032 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -13,4 procent (-2 275 färre).

MP