VAL AV COMITES I SVERIGE

Efter år av frånvaro får Sverige återigen COMITES (Comitato degli Italiani in Svezia). Tack vare Silvano Garnerones outtröttliga arbete, med hjälp av andra representanter för FAIS, hölls valet av COMITES den 3 december. De som valts att representera italienare i Sverige, registrerade hos AIRE, är:
Silvano Garnerone
Elena Raffetti
Annalisa Spinelli
Lara Olivetti
Daniele Purrone
Antonella Aulita
Fabio Rostirolla
Antonella Tiozzo Lundin
Paola Moscatelli
Giovanni Nisti
Paolo Parini
Massimo Apolloni.

Bland de 12 valda kan vi finna närvaron av 4 medlemmar i FAIS styrelse och många representanter för olika italienska föreningar i Sverige.