FÖRENINGEN ANPI STOCKHOLM


Till minne av de frivilliga som kämpade mot fascismen under Spanska inbördeskriget samlas en rad organisationer* traditionsenligt vid La Mano-monumentet på Katarinavägen, Södermalm i Stockholm den 1 maj mellan kl 9.30 -10.30.

På uppdrag av de Spanienfrivilligas förening samordnar LO-distriktet i Stockholms län manifestationen för att minnas och hylla de ca 500 frivilliga svenskar som mellan åren 1936-38 kämpade för Spaniens demokrati. Ca var tredje stupade och de överlevande som kom hem fick staden att upplåta platsen på Södermalm där deras minne bevaras under det fyra meter höga monumentet som fått namnet ”La Mano (Handen). Plasten är inte vald av slump, många av de Spanienfrivilliga kom från just Södermalm.

BENVENUTI!