ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


Pz8unNxsunP1gunIScIPyk3CQ.png

I november 2018 var det 47 473 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 500 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 356 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan oktober 2018 har antalet arbetssökande minskat med -1.0 procent (-483 färre) medan de arbetslösa har minskat med -2.1 procent (-403 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0.1 procent (-7 färre). Sedan november 2017 har de arbetssökande minskat med -3.5 procent (-1 719 färre), de arbetslösa minskat med -2.9 procent (-559 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -7.1 procent (-790 färre).

MP