ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I september 2018 var det 49 078 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 744 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 182 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan augusti 2018 har antalet arbetssökande minskat med -1.1 procent (-565 färre) medan de arbetslösa har minskat med -0.8 procent (-150 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0.3 procent (-27 färre). Sedan september 2017 har de arbetssökande minskat med -1.0 procent (-476 färre), de arbetslösa ökat med 0.7 procent (130 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -5.8 procent (-631 färre).

MP