ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I september 2018 var det 49 078 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 744 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 182 personer i program med aktivitetsstöd.