EN VÄLFÖRTJÄNT HEDERSBETYGELSE


I samband med La Festa delle Forze Armate den 4 november deltog jag vid den traditionella mottagningen hos den italienska ambassaden i Oakhill, Stockholm, hem till hans exellens italienske ambassadören och där de olika ambassadråd och konsolatet har sina kontor.

Det har alltid en viss effekt, på den som närvarar vid denna speciella ceremoni, att se alla dessa ledande militärer i sina olika uniformer från de olika länder som de representerar.  

Detta år välkomnade hans exellens italienske ambassadören Elena Basile, och General Giuseppe Di Giovanni, bland flertalet gäster även Sveriges försvarsminister, Peter Hultqvist. Efter att ha hälsats välkommen av ambassadören och General Di Giovannis sammanfattning av de olika operationer som den italienska militären deltagit i, tog han till orda och beskrev vikten av Försvaret i denna speciella period.  

I slutet av sammankomsten kallade ambassadören fram några italienska medborgare bosatta i Sverige, däribland kirurgen Marco del Chiaro och ordföranden i FAIS, Italienska riksförbundet, Manlio Palocci.

Manlio Palocci är väl värd hedersbetygelse som Cavaliere dell’Ordine della Stella D’italia, enligt skribenten, som har haft möjlighet att följa Palocci både inom svensk politik och det italienska föreningslivet i Sverige.  

Utvandrad från Rom där han föddes för 67 år sedan, lämnade han 1977 karriären som banktjänsteman för att följa Lena som han gifte sig med i Campidoglio. Han började först arbeta som sjukvårdsbiträde på en vårdavdel ning och sedan i operationssalarna på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Tio år senare blev han delaktig i LO:s organisation med uppgifter som studieorganisatör och ordförande för kommunalarbetarnas sektion på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Under tiden startade han 1982 Club Italiano i Solna och varje söndag ringde vi varandra för att få in de senaste italienska nyheterna som vi använde till närradio i Solna och i Malmö.   

Han blev studieorganisatör för de kommunalanställda i Stockholms län. Tjugo år senare är han ombudsman hos ABF, Arbetarnas Bildnings Förbund, Solna. Efter tio år blev han invald som ledamot i LO-distrikts styrelse.

Nu är Palocci i politiken och uppdragen löser av varandra i rasande fart: Ledamot i kulturnämnden i Solna; Kommunfullmäktige i Solna; Sport- och fritids distriktnämnden i Södermalm i Stockholm; Distriktsnämnden i Södermalm-Gamla Stan; Distriktsnämnden i Skarpnäck; Landstinget i Stockholm; Kommunfullmäktige i Stockholm; Idrottsnämnden i Stockholm; Hamnstyrelse; Polisstyrelse; Transport- och planeringsnämnd; Valberedning för stockholms kommun; Äldrenämnden i Stockholm och Nämndeman i migrations domstolen. 

Han blev invald, tillsammans med skribenten, i det första valet av COEMIT (Comitato Consolare Italiano) i Stockholm. Sedan några år tillbaka är han ordförande och sekreterare i S.A.I., Societá Assistenziale Italiana, och som redan nämnts är han också ordförande i FAIS, Italienska riksförbundet.

Han har bara en dålig sida: han är en super suporter av Roma, det gulröda laget som han följt sedan han var sex år gammal. Ni frågar er kanske varför det är dåligt… Han stänger av telefonen under varje match!

Angelo Tajani (översettning Hanna Langmann)