Barnkonventionen blir lag!

Äntligen är dagen kommen då politikerna i Sveriges riksdag valt att rösta igenom barnkonventionen som lag. En underbar nyhet för alla barn – och vuxna.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen antogs av FN år 1989 och sedan dess har UNICEF arbetat för att bestämmelserna ska efterföljas runt om i världen.