Barnkonventionen blir lag!


Pz8unPz9eIF4unb3IunOFEundQ.png

Äntligen är dagen kommen då politikerna i Sveriges riksdag valt att rösta igenom barnkonventionen som lag. En underbar nyhet för alla barn – och vuxna.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen antogs av FN år 1989 och sedan dess har UNICEF arbetat för att bestämmelserna ska efterföljas runt om i världen.

När lagändringen träder i kraft år 2020 kommer den att stärka barns rättigheter, framför allt inom rättsväsendet och när myndigheter ska fatta beslut som rör barn. De barn som är särskilt utsatta kommer att få en starkare röst i samhället. Fantastiskt, eller hur?

Från UNICEF info MP