ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I november 2018 var det 47 473 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 500 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 356 personer i program med aktivitetsstöd.