ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I maj 2019 var det 47 136 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 589 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 715 personer i program med aktivitetsstöd.