Basilica di Sant’Agostino


WHA4Pz8unQnkunPwgunP20QOQ.png

När ni kommer in i renässansen Basilica di Sant’Agostino, som bland annat rymmer ett illustrerat arbete av Caravaggio och en fresk av Raffaello och efter ingången, vänd er tillbaka mot disken. Ni kommer att vara framför denna vackra staty, omgiven av ex voto formade av rosa och blå band. Statyn som ni har framför er är den berömda “Madonna del Parto”, säkerligen en av de mest innerliga Marian avbildningarna i Rom. Tillverkad av Jacopo Tatti, (Sansovino) 1516, denna Madonna främst söks av gravida kvinnor, eftersom det är beskyddare av det ofödda barnet. Inskriptionen på statyn säger ” VIRGO GLORIA TUA PARTUS”, nämligen “är O jungfru, födelse är din ära.” Fint meddelande säkert, även om skulpturen har också hedniska ursprung. Troligen i själva verket, åtminstone enligt traditionen, Sansovino återstellde denna Madonna från ett befintligt romerska staty av det första århundradet, föreställande Agrippina Maggiore i arm med sin son, kejsaren Nerone. Agrippina var sannerligen inte ett bra mor-exempel, hon tvekade inte att döda även hans nära släktingar för att se sin son Nero på tronen, fortfarande i tonåren. tillräckligt länge för att Agrippina faktiskt ha styrt riket med sin skrymmande närvaro tills barnet blev vuxen. Som alltid, därför finns det alltid en antydan av antika och klassiska även i Ränessans och i kristna traditioner.

Gianluca Pica (tr. MP)