Bostäder

Under 2017 påbörjades 7.074 bostäder i nyproduktion. Samtidigt påbörjades om- och tillbyggnader som förväntas ge ytterligare 540 lägenheter, sammanlagt 7.614 lägenheter. Totalt färdigställdes 5.162 lägenheter i nyproduktion under året och ytterligare 975 lägenheter i om- och tillbyggnation, totalt 6.137 lägenheter.