Bostäder


Fotografia: Michael (Black) Ritter License:CC0 License Url: https://www.pexels.com/photo/dubai-balconies-cityscape-city-challenge-41506/

Fotografia: Michael (Black) Ritter
License:CC0 License
Url: https://www.pexels.com/photo/dubai-balconies-cityscape-city-challenge-41506/

Under 2017 påbörjades 7.074 bostäder i nyproduktion. Samtidigt påbörjades om- och tillbyggnader som förväntas ge ytterligare 540 lägenheter, sammanlagt 7.614 lägenheter. Totalt färdigställdes 5.162 lägenheter i nyproduktion under året och ytterligare 975 lägenheter i om- och tillbyggnation, totalt 6.137 lägenheter. Från och med 2015 baseras bostadsbeståndet för Stockholms stad på det nationella lägenhetsregistret. Vid slutet av år 2017 uppskattas antalet bostäder flerbostadshus/övriga hus samt småhus till 459.142 samt antalet specialbostäder till 24.436.