ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I april 2019 var det 47 074 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 551 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 746 personer i program med aktivitetsstöd.