Historier om arkitektur mellan Italien och Sverige under 1900-talet

Varje lands kultur kan ses som en tavla med många olika färgnyanser. Färgerna representerar olika områden som gör att varje land ser ut som den gör.

Om vi tar som exempel ämnet arkitektur, så ser vi att den berättar på ett synligt sätt likheter och olikheter över de kulturella uttryck mellan två eller flera länder ur en given historisk period. Forskningen som gjorts under 1900-talet kring ämnet arkitektur har under många tillfällen kopplat samman italiensk och svensk arkitektur. Detta material utgör en viktig källa för att djupare förstå relationerna mellan de två länderna. Denna forskning har presenterats i olika tidskrifter och böcker där man undersökt de respektive arkitektoniska särdrag.

Forskningen visar från ett historiskt perspektiv att det fanns stora skillnader mellan den italienska och den svenska arkitekturen under 1900-talet, men när rationalismen tog över så minskade dessa skillnader. Relationerna mellan de två länder som utvecklats från och med mitten av 1930-talet visar däremot många likheter inom arkitekturen, tack vare också att arkitekter som var aktiva under den perioden både i Sverige och Italien kom i kontakt med varandra.

Som en del av uppmärksammandet av 80 år av kulturella relationer mellan Italien och Sverige har institutet valt att återupptäcka den arkitektoniska forskningen som binder samman de två länder och presentera den genom fem olika teman som ska motsvara till “fem fiktiva promenader“. För att på ett djupare sätt förstå de två ländernas olika kulturer tar dessa vandringar oss genom arkitekturprojektbyggnader och arkitekternas berättelser som var 1900-talets huvudpersoner i Sverige och Italien.

Den digitala resan i det förflutna är uppdelad i fem olika temakärnor och bjuder på inlägg både på Facebook och Instagram där innehållets fokus är arkitektur.

För mer information, vänligen klicka här.