ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I september 2020 var det 65 782 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 34 985 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 13 855 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan augusti 2020 har antalet arbetssökande minskat med -1,8 procent (-1 236 färre) medan de arbetslösa har minskat med -3,5 procent (-1 258 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 2,4 procent (323 fler). Sedan september 2019 har de arbetssökande ökat med 36,7 procent (17 667 fler), de arbetslösa ökat med 75,3 procent (15 025 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 29,9 procent (3 193 fler).

MP