ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I april 2017 var det 49 558 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 596 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 355 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan mars 2017 har antalet arbetssökande minskat med -0.3 procent (-132 färre) medan de arbetslösa har ökat med 0.4 procent (68 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1.1 procent (-124 färre). Sedan april 2016 har de arbetssökande minskat med -2.7 procent (-1 395 färre), de arbetslösa ökat med 4.7 procent (828 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -5.1 procent (-611 färre).

MP