”BATTISTERO” DOPKYRKA I SAN GIOVANNI IN LATERANO


Dessa foton odödliggöra en av de symboliska monument av kristendomen i Rom, något som representerar en början för kyrkan i hela Italien! Detta är ”il Battistero di San Giovanni in Latetano”, erkänd som den första byggnaden av detta slag i staden. Costantino ville ha Byggandet av ”Dopkyrkan” i början av fjärde århundradet och det romerska rikets omvandling till kristendom samt främjade byggandet av religiösa byggnader såsom domkyrkor och, speciellt här i Laterano, där han ville begravningen basilika i Rom, baptisteries. Den karakteristiska åttkantiga ger en definitiv stabilitet i strukturen, men det finns också teologiska motiveringar om oktagon. Enligt vissa, i själva verket åtta sidor … skulle representera de åtta dagarna i Guds skapelse! Var De sju? Visst, men som skrev Sant’Ambrogio, kan du överväga födelse och Kristi död på jorden som den åttonde skapelseverk Gud … Bortsett från att komma in i baptisteriet, följande århundraden är fyllda av konsthistoria, påvar och restaureringar. Den viktigaste förnyelsen fanns under sextonde och sjuttonde århundradena, när människor som Borromini och andra artister från renässansen gav sina bidrag till den nya dekorativa stilen. Vackra, till exempel fresker om episoder av Constantinos livslängd, som står på innerväggarna. Eller unika dopfunten i porfyr från tiden för Urban VIII (början av sextonhundratalet). Ännu bättre, och delvis bevarad, mosaiker, tidigt femte århundradet, hjälpte till att göra denna plats fantastiskt! Att se mosaiken med grenar spiraler och skruvar för 1.500 år, ge oss ett budskap om liv och överflöd.

Gianluca Pica (översättning MP)