ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I januari 2017 var det 49 873 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 523 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 482 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan december 2016
har antalet arbetssökande ökat med 0,3 procent (149 fler) medan de arbetslösa har ökat med 3,7 procent (657 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0,8 procent
(-94 färre). Sedan januari 2016 har de arbetssökande minskat med -4,9 procent (-2 574 färre), de arbetslösa minskat med -3,4 procent (-660 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -2,8 procent (-329 färre).

MP