ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM


I mars 2016 var det 51 301 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 287 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 897 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan februari 2016 har antalet arbetssökande minskat med -1,1 procent (-573 färre) medan de arbetslösa har minskat med -2,0 procent (-368 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1,1 procent (-131 färre). Sedan mars 2015 har de arbetssökande minskat med -2,8 procent (-1 473 färre), de arbetslösa minskat med -2,7 procent (-505 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -2,4 procent (-293 färre).

MP