ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM


I februari 2016 var det 51 874 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 655 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 12 028 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan januari 2016 har antalet arbetssökande minskat med -1,1 procent (-573 färre) medan de arbetslösa har minskat med -2,8 procent (-528 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,8 procent (217 fler). Sedan februari 2015 har de arbetssökande minskat med -2,5 procent (-1 323 färre), de arbetslösa minskat med -3,9 procent (-764 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0,1 procent (-12 färre).

MP