Holland och Sverige bäst, Italien bland de värsta men inte i allt

Europeiska kommissionen presenterade en rapport om EU: s transport. Syftet med denna rapport är att ge hela EU ett enda system för transport, en med hög standard.
Italien placerades på 25:e plats. Italien är inblandad i flera pågående rättsprocesser rörande påstådda brott gällande sjöfart, luftfart och järnväg.
Italien betraktas fortfarande som bäst i användningen av alternativa bränslen, särskilt gas och metan, med större andel av nya fordon som använder alternativa bränslen eller kraftsystem (16:08 procent). Om vi gör undantag för Holland som når 8,8 procent, nästan hälften av Italien, når inga andra länder 2 procent.

MP