ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I december 2015 var det 52 519 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 857 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 958 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan november 2015 är andelen arbetssökande oförändrad medan de arbetslösa har ökat med 1,7 procent (308 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0,9 procent (-111 färre). Sedan december 2014 har de arbetssökande minskat med -1,3 procent (-679 färre), de arbetslösa minskat med -2,6 procent (-511 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 0,1 procent (17 fler).

MP