MÅNGA NYA LAGAR FRÅN 2016

Bland de många lagar som träder i kraft från och med 2016, rapporterar vi tre som den nya regeringen har beslutat:

LÄKEMEDEL TILL BARN UNDER 18 ÅR BLIR GRATIS
De läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen blir kostnadsfria för barn upp till 18 år. Reformen omfattar även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Träder i kraft: 1 januari

DEN BORTRE TIDSGRÄNSEN I SJUKFÖRSÄKRINGEN SLOPAS
Tidigare har sjukförsäkringen haft en bortre gräns, den som varit sjukskriven i över två och ett halvt år får inte längre någon ersättning förutom vid undantagsfall. Denna bortre gräns avskaffas nu med syftet att ingen person ska bli utförsäkrad. Samtidigt fasas den så kallade arbetslivsintroduktionen ut för rehabilitering eller pensionering.
Träder i kraft: 1 februari

TREDJE PAPPAMÅNAD INFÖRS
Av de 480 dagar nyblivna föräldrar får för att ta hand om sitt barn har tidigare varit fallet att minst 60 dagar måste tas ut av endera föräldern. Nu höjs antalet dagar till 90.
Träder i kraft: 1 januari

MP