Den islamska staten har inte rätten att skapa ett kalifat!

Det nuvarande fenomenet IS (Islamska Staten) som ämnar skapa ett kalifat har ingenting att göra med Islam.
Kalifen, från arabiskans “Khalifa”, som bokstavligen betyder efterträdare eller vice, var titeln som gavs till Mohammeds första efterträdare och som hade stark politisk makt.

För att kunna bli kalif enligt doktrinen, måste kalifen vara av manligt kön, myndig, praktiserande muselman, fri från förhållanden, med mental hälsa, fysiskt styrka och av släkten Quraysh.
Kalifatet utsågs genom val men kalifen hade rätten att utse sin efterträdare, som dock måste godkännas av väljarna.
De fyra första kaliferna var Abu Bakr (632-634), Umar I (634-644), Othman (644-656) och Alí (656-661),  som teologerna anser vara de enda sanna kaliferna. De andra från umayyadiska och abassid dynastierna, och även mer så, ottomanerna, erkändes endast som kungar.
När Bagdad intogs av mongolerna år 1288 och Abbasid familjen förintades, avslutades kalifatet och försöket att återskapa denna institution på ett enbart religiöst plan 1922 misslyckades.
Det är på grund av detta som turkar, kurder, egyptier, tunisier, jordanier och många andra arabiska länder slåss mot anhängarna av en Islamisk Stat.

AT (traduzione HL)