ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I juli 2015 var det 54 352 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 20 189 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 658 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan juni 2015 har de arbetssökande ökat med 1,5 procent (782 fler), de arbetslösa ökat med 4,8 procent (921 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1,4 procent (-171 färre). Sedan juli 2014 har de arbetssökande minskat med -0,7 procent (- 395 färre), de arbetslösa minskat med -6,1 procent (-1 301 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 7,3 procent (790 fler).

MP