Koldioxidutsläppen minskade under 2014

För bra för att vara sant? Internationella Energibyrån (som sorterar under OECD) meddelar att man kommit fram till att de globala koldioxidutsläppen 2014 var aningen lägre än 2013. Det är första gången man uppmätt en utsläppsminskning på 40 år. Minskningen är dessutom svår att relatera till någon ekonomisk nedgång eller så. Fatih Birol, chefsekonom vid IEA och från i höst dess chef, tror att politiska åtgärder i Kina och OECD-länderna för att dämpa energianvändningen och minska utsläppen är förklaringen. Rejoice!

Från Magnus Nilssons FACEBOOK

http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/march/global-energy-related-emissions-of-carbon-dioxide-stalled-in-2014.html