ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM


I oktober 2015 var det 52 895 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 124 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 897 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan september 2015 har de arbetssökande minskat med -0,6 procent (-346 färre), de arbetslösa minskat med -1,8 procent (-356 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 0,7 procent (86 fler). Sedan oktober 2014 har de arbetssökande minskat med -0,8 procent (-423 färre), de arbetslösa minskat med -2,8 procent (-553 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 2,5 procent (294 fler).

MP