ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I juni 2021 var det 59 091 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 24 147 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 18 146 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan maj 2021 har antalet arbetssökande ökat med 0.3 procent (203 fler) medan de arbetslösa har ökat med 3.8 procent (883 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3.8 procent (- 724 färre). Sedan juni 2020 har de arbetssökande minskat med -9.8 procent (-6 412 färre), de arbetslösa minskat med -32.4 procent (-11 575 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 44.1 procent (5 554 fler).

MP