ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I oktober 2021 var det 52 594 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 21 643 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 15 102 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan september 2021 har antalet arbetssökande minskat med -3,2 procent (-1 761 färre) medan de arbetslösa har minskat med -4,1 procent (-933 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3,9 procent (-619 färre). Sedan oktober 2020 har de arbetssökande minskat med -18,5 procent (-11 925 färre), de arbetslösa minskat med -34,0 procent (-11 154 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 4,9 procent (699 fler).

MP