ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I september 2021 var det 54 355 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 22 576 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 15 721 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan augusti 2021 har antalet arbetssökande minskat med -3,7 procent (-2 080 färre) medan de arbetslösa har minskat med -4,7 procent (-1 108 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -4,3 procent (-703 färre). Sedan september 2020 har de arbetssökande minskat med -17,4 procent (-11 427 färre), de arbetslösa minskat med -35,5 procent (-12 409 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 13,5 procent (1 866 fler).

MP