ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I augusti 2021 var det 56 435 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 23 684 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 16 424 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan juli 2021 har antalet arbetssökande minskat med -3,7 procent (-2 158 färre) medan de arbetslösa har minskat med -3,7 procent (- 907 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med – 5,4 procent (-946 färre). Sedan augusti 2020 har de arbetssökande minskat med -15,8 procent (-10 583 färre), de arbetslösa minskat med -34,7 procent (-12 559 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 21,4 procent (2 892 fler).

MP