ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I mars 2021 var det 61 271 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 25 544 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 18 923 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan februari 2021 har antalet arbetssökande minskat med -3,4 procent (-2 134 färre) medan de arbetslösa har minskat med -8,2 procent (-2 275 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 4,7 procent (851 fler). Sedan mars 2020 har de arbetssökande ökat med 16,9 procent (8 867 fler), de arbetslösa ökat med 5,0 procent (1 218 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 64,0 procent (7 384 fler).

MP