Internationella kvinnodagen

Italienska kulturinstitutet i Stockholm i samarbete med Audiorama, SpazioErsetti och San Vito al Tagliamento Kommun, bidrar till den italienska kampanjen “panchine rosse” (de röda bänkarna) som vill öka medvetenheten kring frågan om våld mot kvinnor. “Ljudbänken” är en plattform för offentlig ljudkonst som har formgivits av Jonas Wahlström för Audiorama, och som under de senaste åren har placerats på olika offentliga platser i Sverige och Italien. Bänken kommer att installeras på italienska kulturinstitutets innergård och den kommer att spela flerkanaliga ljudverk komponerade på temat våld mot kvinnor.

Installationen är öppen för besökare under institutets öppettider 
från den 8 mars till 19 april 2021.

För mer information vänligen besök vår hemsida här