ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I februari 2021 var det 63 405 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 27 819 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 18 072 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan januari 2021 har antalet arbetssökande minskat med -1.4 procent (-894 färre) medan de arbetslösa har minskat med -5.5 procent (-1 634 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 3.7 procent (643 fler). Sedan februari 2020 har de arbetssökande ökat med 30.6 procent (14865 fler), de arbetslösa ökat med 31.7 procent (6 699 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 58.6 procent (6 675 fler).

MP