ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I januari 2021 var det 64 299 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 29 453 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 17 429 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan december 2020 har antalet arbetssökande ökat med 0,3 procent (182 fler) medan antalet arbetslösa har minskat med -1,1 procent (-327 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 2,9 procent (483 fler). Sedan januari 2020 har de arbetssökande ökat med 31,1 procent (15 263 fler), de arbetslösa ökat med 39,6 procent (8 362 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 52,8 procent (6 024 fler).

MP