ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I december 2020 var det 64 117 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 29 780 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 16 946 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan november 2020 har antalet arbetssökande ökat med 0,1 procent (96 fler) medan de arbetslösa har minskat med -4,0 procent (-1 241 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 10,4 procent (1 595 fler). Sedan december 2019 har de arbetssökande ökat med 31,9 procent (15 497 fler), de arbetslösa ökat med 44,9 procent (9 225 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 51,2 procent (5 741 fler).

MP